Wypas kulturowy jako narzędzie ochrony siedlisk otwartych-seminarium

Event's Image

13

gru 13, 2016

Lokalizacja:

Kraków

Miejsce wydarzenia:

Hotel Polonia

Organizator:

REC Polska

Celem seminarium będzie przedstawienie wyników przyrodniczych uzyskanych dzięki realizacji projektu Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej, przedyskutowanie wpływu wypasu na przyrodę Karpat oraz zebranie sugestii dotyczących przyrodniczych wytycznych do wypasu w Karpatach. W czasie seminarium zostaną zaprezentowane wyniki monitoringu przyrodniczego realizowanego w czasie projektu, wnioski z przeprowadzonego eksperymentu dotyczącego powstrzymywania ekspansji borówczysk, oraz przeglądowe prezentacje dotyczące ochrony hal i górskich polan w Karpatach.

Prelekcje wygłoszą:

  • Kulturowy wypas owiec i monitoring przyrodniczy w projekcie „Karpaty łączą” – Michał Miazga (REC Polska)
  • Wnioski z realizacji projektu „Karpaty łączą” – Patrycja Adamska (UNEP/GRID)
  • Zanik polan karpackich w świetle zmian powierzchni lasów – Dominik Kaim (Uniwersytet Jagielloński)
  • Dylematy ochrony siedlisk otwartych. Czy na pewno wiemy dokąd zmierzamy – Andrzej Czylok (Uniwersytet Śląski)
  • Dotychczasowe doświadczenia w ochronie hal i polan górskich – Marek Ruciński (Gorczański Park Narodowy)
  • Czy owce mogą wrócić w Karpaty – Józef Michałek (Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia Producentów „Gazdowie”)
  • Wyniki eksperymentu przyrodniczego dotyczącego przywracania walorów przyrodniczych zdegradowanych hal – Jan Loch (Gorczański Park Narodowy)
  • Wyniki monitoringu i projekt wytycznych przyrodniczych do wypasu owiec w Karpatach – Maciej Kozak (Uniwersytet Jagielloński), Marceli Ślusarczyk (Fundacja Przyroda i Człowiek) i Anna Tyc (Uniwersytet Jagielloński)

 

 

: 1,387 views