Dni Otwarte Kampinoskiego Parku Narodowego

Event's Image

1

wrz 1–3, 2017

Lokalizacja:

Izabelin

Miejsce wydarzenia:

Izabelin

Organizator:

Kampinoski National Park

Sponsor:

Kampinoski National Park

Zapraszamy do stoiska Regionalnego Centrum Ekologicznego w trakcie obchodów Dni Otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym. Na gości czekają zagadki i krzyżówki o tematyce przyrodniczej oraz konkursy z nagrodami.

Kampinoski Park Narodowy to dwa pasy wydmowe i dwa pasy bagienne. REC Polska zajmuje się bagnami. Dzięki wizycie dowiecie się:

  • Jak zwiększamy możliwości retencjonowania wody w parku
  • Jak mokradła wpływają na poprawa ilości zasobów wód podziemnych w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych i Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych
  • Jak mokradła wpływają na poprawę jakości wody (możliwości oczyszczające mokradeł);
  • Dlaczego mokradła przeciwdziałają zmianom klimatu

Nasze stoisko będzie promować projekt Kampinoskie bagna – Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” LIFE12 NAT/PL/000084, finansowanego ze środków unijnych LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

: 1,350 views