Światowy Dzień Mokradeł na Uniwersytecie Warszawskim - Mokradła a zmiany klimatu

Event's Image

2

lut 2–3, 2019

Lokalizacja:

Światowy Dzień Mokradeł

Miejsce wydarzenia:

Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, Warszawa

Organizator:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Strona internetowa:

https://bagna.pl/aktualnosci/626-swiatowy-dzien-mokradel-2019-na-wydziale-biologii-uw


Powiązane dokumenty


Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł odbędą się pod hasłem "Mokradła a zmiany klimatu", ponieważ bagna to najważniejsze lądowe „magazyny” węgla oraz kluczowe regulatory globalnego klimatu. Niestety osuszanie mokradeł potęguje ocieplanie atmosfery. Zachowanie naturalnych bagien i renaturyzacja juz zniszczonych, należą do najważniejszych i najpilniejszych, obok odejścia od spalania paliw kopalnych, działań na rzecz ochrony klimatu.

W programie wykłady wiodących naukowców zajmujących się związkami ekosystemów bagiennych z regulacją klimatu, popularyzatorów nauki i działaczy ochrony przyrody. Drugiego dnia obchodów planowana jest wycieczka bagienna - na torfowiska Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Pełen program:
11.00 – 13.00 Sesja I – Bagna a zmiany klimatu

Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematu WWD 2019. prof. dr hab. Anna Maria Ciemerych, prodziekan Wydziału Biologii UW, dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii UW, CMok

Zmiana klimatu - co na to nauka? Dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Nauka o Klimacie.

Zaburzenia torfowisk, węgiel i zmiany klimatu - przeszłość i perspektywy na przyszłość. prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Restytucja torfowisk jako narzędzie łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. dr Łukasz Kozub, Wydział Biologii UW, CMok

13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa i Bazar Idei Bagiennych
Wciąż zapraszamy chętnych do zorganizowania stoisk! Można zaprezentować organizację, projekt albo zorganizować stolik dyskusyjny na wybrany temat o znaczeniu lokalnym, krajowym lub globalnym. Zgłoszenia kierujcie na wwd@bagna.pl.

14.30 – 16.15 Sesja II – Bagienny przegląd 2018 roku

Działania Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej. Sylwia Gawrońska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zagrożenie bagien Polesia eksploatacją węgla kamiennego. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przegląd wydarzeń bagiennych 2018 r. w Polsce i na świecie. Zespół WWD 2019.

Plan niedzielnego spaceru po torfowiskach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. dr Paweł Pawlikowski, Wydział Biologii UW, CMok

Krótkie komunikaty i ogłoszenia.

16.15-16.30 Przerwa

16.30 Sesja filmowa
Pustać – ostoja cietrzewia. Film opowiada o poszukiwaniu ostatnich osobników ginącego gatunku w dzikim świecie podlaskich mokradeł. Po filmie rozmowa z autorem – Michałem Adamowiczem

Światowy Dzień Mokradeł, również: Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, ang. World Wetland Day – to święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. 
Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

: 1,992 views