Dzień Różnorodności Biologicznej

Event's Image

22

maj 22, 2018

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity) – święto obchodzone corocznie 22 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (ang. Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Wcześniej obchody miały miejsce 29 grudnia (rezolucja 49/119 z 19 grudnia 1994) i upamiętniały wejście w życie konwencji o różnorodności biologicznej (29 grudnia 1993). W roku 2000 Konferencja Stron Konwencji zaleciła zmianę daty obchodów z powodu kłopotów z ich celebracją w końcówce roku (okres świąteczno-noworoczny).

: 1,714 views