Dzień Morza

Event's Image

17

mar 17, 2019

Strona internetowa:

https://bestbalticproject.eu/

Światowy Dzień Morza, (17 marca) ma na celu uświadomienie, że morza są wspólnym dobrem, a ochrona środowiska morskiego powinna być wspólnym przedmiotem zainteresowania: rządów, instytucji, społeczności i ludzi.

Dzień obchodów to data podpisania Konwencji w 1948 roku, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską. Należy do niej obecnie 170 państw. W ramach ochrony środowiska morskiego, organizacja reguluje zasady użytkowania transportu morskiego - w celu przeciwdziałania generowanym przez niego zanieczyszczeniom. Zajmuje się również bezpieczeństwem na morzu oraz problemami ludzi zamieszkujących w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Morza stanowią 11% powierzchni wszechoceanu. Rozciągają się na setki kilometrów i rzadko poniżej 200 metrów głębokości. Od oceanów oddzialane są progami dna, brzegami półwyspów i wysp, co utrudnia wymianę wód. Tylko Morze Sargassowe leżące na Oceanie Atlantyckim nie ma żadnych z wymienionych fizycznych granic, a jego klasyfikacja morska oparta jest na cechach klimatycznych i biologicznych. Morze Kaspijskie i Martwe natomiast, morzami są tylko z nazwy i nie należą do zbioru 71 światowych mórz. To słonowodne jeziora, nie mające połączenia z oceanem.

Ze względu na położenie, morska klasyfikacja rozróżnia morza otwarte, przybrzeżne, międzywyspowe, między- i wewnątrzkontynentalne. Bałtyk reprezentuje ostatnią grupę i jest jednym z najmniejszych mórz na świecie. Z Oceanem Atlantyckim łączy się jedynie za pośrednictwem Morza Północnego przez wąskie cieśniny duńskie. Oznacza to, że proces wymiany wód jest powolny i wprowadzane do niego zanieczyszczenia zostaną tam na długo, tymczasem tempo ich wzrostu rośnie. Trafiają do niego potężne ilości ścieków rolniczych, komunalnych, przemysłowych (których dotyczy projekt BEST: https://poland.rec.org/project-detail.php?id=232) i komunikacyjnych, a na dnie morskim zalegają toksyczne odpady wojenne. Wymieszanie wód Bałtyku z wodami oceanicznymi trwa około 30 lat. 

Bałtyk jest jednym z najbardziej zagrożonych mórz na świecie. Ponad 10. część powierzchni jego dna to pustynie denne. Do ich powstawania przyczynia się przeżyźnienie wody, czyli eutrofizacja. Przy dużej ilości pożywienia w połączeniu ze słońcem zakwitają toksyczne sinice, które stwarzają zagrożenie dla innych roślin i zwierząt. Ponadto wyczerpują tlen, niezbędny żyjącym w niej organizmom morskim, które duszą się z jego braku.

Nadmiar składników odżywczych opada na dno i w wyniku rozkładu beztlenowego wydziela siarkowodór. Na obszarach tych zamiera życie i postępuje pustynnienie. Innymi problemami mórz są także: mikroplastiki, zanieczyszczenia generowane przez transport morski oraz rabunkowe przeławianie populacji ryb, które nie są w stanie się odrodzić w wystarczającej ilości.

Dla ochrony bioróżnorodności Bałtyku, oprócz wspierania polityki zrównoważonego rybołówstwa i ograniczenia posiłków rybnych, konieczne jest również wyznaczenie rezerwatów morskich. Dzięki niskiemu zasoleniu, Bałtyk wciąż pozostake morzem o unikalnych cechach. 

Żeby ratować Bałtyk, REC Polska bierze udział w międzynarodowym projekcie BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) w ramach programu Interreg dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt jest współfinansowany z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg 2014-2020 (Unia Europejska (Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR i Europejski Instrument Sąsiedztwa ENI) oraz przy wsparciu finansowym Federacji Rosyjskiej). Całkowity budżet projektu wynosi 3,6 mln euro (2,7 mln euro z EFRR, 131 000 euro ENI, 131 000 euro z Federacji Rosyjskiej).

: 754 views