Obchody Światowego Dnia Mokradeł w Warszawie

Event's Image

3

lut 3–4, 2018

Lokalizacja:

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce wydarzenia:

Biology Deparytment of Warsaw University

Organizator:

Wydział Biologii UW i Centrum Ochrony Mokradeł

Strona internetowa:

http://bagna.pl/aktualnosci/603-swiatowy-dzien-mokradel-2018-na-wydziale-biologii-uw

Światowy Dzień Mokradeł to święto obchodzone 2 lutego dla upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W czasie Dnia Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. 

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Sekretariat Konwencji to „Wetlands for Sustainable Urban Future”, czyli „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. Przypominając, że od zarania dziejów sąsiedztwo mokradeł było czynnikiem sprzyjającym osadnictwu i rozwojowi cywilizacji, chcemy zaprosić Państwa na dyskusję na temat relacji Bagna – miasta dziś i w czekającej nas przyszłości. Czy jest w mieście miejsce dla bliskich naturze obszarów podmokłych? Jaką rolę pełnią w aglomeracjach rzeki, ich sąsiedztwo, oczka wodne, jeziora, bagna? Czy jesteśmy w stanie docenić rolę odległych geograficznie mokradeł dla bezpieczeństwa powodziowego miast? A czy gospodarując przestrzenią miejską i będąc jej mieszkańcami możemy poprawić los mieszkańców mokradeł: tych w mieście i poza nim?
 

Program Obchodów:

***
Program sesji referatowo-dyskusyjnej na Wydziale Biologii UW, 3 lutego 2018

9.00 Powitanie – prof. Maria Anna Ciemerych, prodziekan Wydziału Biologii oraz dr hab. Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł, Wydział Biologii UW

SESJA I: MOKRADŁA W MIEŚCIE – TEMAT DNIA MOKRADEŁ 2018
9.10 Bagna i miasta – wprowadzenie do tematu Dnia Mokradeł 2018 – Piotr Panek, Centrum Ochrony Mokradeł/Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
9.30 Wrocławskie pola irygacyjne: tam gdzie hydrotechnika spotyka naturę - Bartosz Smyk, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
9.50 Urban wetlands in Beijing, China: a short overview - Guixiang Li, Wydział Biologii UW
10.10 Projekt RADOMKLIMA: adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia – Urząd Miasta Radom oraz FPP Enviro

10.30-10.45 Przerwa kawowa

SESJA II: ROK NA MOKRADŁACH W ŚWIETLE KONWENCJI RAMSARSKIEJ
10.45 Mądre użytkowanie mokradeł jako naczelna zasada Konwencji Ramsarskiej - Katarzyna Nikraszewicz, The Ramsar Convention Secretariat
11.15 Nowe obszary Ramsar w Polsce i inne działania Krajowego Sekretariatu Ramsar – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
11.45 Rok 2017 na mokradłach – przegląd wydarzeń z kraju i świata - Łukasz Kozub
12.00 Aktualna sytuacja i zagrożenia rzek w Polsce - Koalicja Ratujmy Rzeki

12.15 Prezentacja stoisk na Bazarze Idei Bagiennych
12.30-14.00 Bazar Idei Bagiennych* oraz przerwa na posiłek

SESJA III: WARSZAWSKIE MOKRADŁA
14.00 Mokradła a wizja rozwoju Warszawy - Dr Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy
14.30 Wisła w Warszawie: przyroda i ludzie – Łukasz Poławski, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
15.00 Potok Służewiecki – Piotr Panek, Centrum Ochrony Mokradeł/Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
15.10 Jeziorko Czerniakowskie – dr Andrzej Mikulski, Wydział Biologii UW
15.20 Torfowisko w rezerwacie Skarpa Ursynowska – Eliza Grabowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
15.30 Rezerwat Olszynka Grochowska – Katarzyna Klich
15.40 Dyskusja końcowa

16.15 (opcjonalnie) pokaz filmów, m.in. „Wisła warszawska”


Bazar Idei Bagiennych – prezentacje organizacji, instytucji, osób działających na rzecz mokradeł, okazja
do zorganizowania kuluarowej dyskusji, pokazania efektów projektu, nagłośnienia zagrożeń konkretnych
miejsc lub zainicjowania współpracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Dotychczas czynny udział w
„Bazarze” zadeklarowali:

  • Biebrzański Park Narodowy
  • Centrum Ochrony Mokradeł
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Koalicja Ratujmy Rzeki
  • Regionalne Centrum Ekologiczne Polska z tematyką ochrony obszarów mokradłowych Puszczy Kampinoskiej
  • Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UW z projektami CLEARANCE oraz REPEAT
  • Barbara Banach i inni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) z projektem „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych’’
  • Adam Kepler (Ogród Botaniczny PAN – CZRB) z projektem budowy banków barkodów i reintrodukcji gatunków roślin bagiennych

: 1,558 views