ClairCity - Warsztat Wzajemnego Uczenia Interesariuszy

Event's Image

26

sty 26, 2018

Lokalizacja:

Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20,

Miejsce wydarzenia:

Urząd Miejski, budynek główny, sale: 319,221

Organizator:

Urząd Miasta Sosnowiec, REC

Strona internetowa:

claircity.eu

Warsztat Wzajemnego Uczenia Interesariuszy w ramach projektu CLAiR-City ma na celu inicjowanie nowych sposobów zaangażowania obywateli, zainteresowanych stron i decydentów. Celem projektu jest generowanie zupełnie nowych wglądów w integrację obywateli i zainteresowanych stron w tworzeniu polityki dotyczącej jakości powietrza.

Na warsztacie wykorzystany będzie innowacyjny zestaw narzędzi do analizy i zaangażowania, w celu ułatwienia dialogu z wieloma interesariuszami w sześciu europejskich miastach pilotażowych. Projekt umożliwi obywatelom i innym zainteresowanym stronom przedyskutowanie roli jakości powietrza i polityki zmniejszenia emisji CO2 dla zdrowia obywateli, dobrego samopoczucia i przyszłej jakości życia. Sam zestaw narzędzi będzie skierowany do wszystkich miast UE z ponad 50 000 mieszkańców.

 

Program warsztatu:

 

7:30:   rejestracja uczestników (kawa, herbata)

Rozpoczęcie, sesja plenarna

(sala 319)

8:00:   Powitanie i wprowadzenie do warsztatu  (10 min)

       Barbara Kossowska – Siwiec, kierownik Referatu Współpracy, UM Sosnowiec

8:10:   Prezentacja 1: (15 min)

           „Jakość powietrza w Sosnowcu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”                                  

           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

8:25:  Prezentacja 2: (15 min) 

          „Transport w Sosnowcu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość"                                                                                        

           UM Sosnowiec, Wydział Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym

8:40: Prezentacja 3: (15 min)  

          „Energia w Sosnowcu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”                                                                                                               

          UM Sosnowiec, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

8:55: Prezentacja 4: (15 min)

          „Zdrowie w Sosnowcu a stan środowiska: przeszłość, teraźniejszość

           i przyszłość”                                                                                             

           Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu                                                                                               

 

9:10: Pytania i dyskusja (10 min)                                                                                   

 

Sesja warsztatowa (sala 221)

9:20 Śniadanie (kanapki, napoje)  (15 min)

 

Warsztat:

9:35: Wprowadzenie (prezentacja uczestników warsztatu: czym zajmuje się

nasza organizacja, główne zadania, jak będzie wyglądać nasza praca

w przyszłości) (15 min)

9:50 – sesja 1: Działania i scenariusze do 2020,2030 i 2050 roku (40 min)

10:30: “Mood in the Room” energizer (10 min)

10:40: sesja 2: bariery i rozwiązania do 2050 roku (40 min)                                             

11:20 Dyskusja i wnioski/ zakończenie warsztatu (20 min)    

11.40 Zakończenie

Więcej informacji o projekcie: 

Informacje o projekcie Clair City na stronie REC

Strona projektu Clair City

 

: 1,503 views