Pierwsza międzynarodowa konferencja projektu BEST startuje w Helsinkach

Event's Image

5

lut 5–8, 2018

Lokalizacja:

Viikki Environment House, Viikinkaari 2a, Helsinki

Organizator:

City of Helsinki

Sponsor:

Interreg BSR, European Regional Development Fund

Strona internetowa:

http://www.itamerihaaste.net/en/our_work/our_projects/best

Konferencja otwierająca Projekt BEST  - Lepsza Wydajność dla Przemysłowych Oczyszczalni Ścieków (ang. Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) 6-8 lutego 2018, Helsinki

Program:

6 lutego 2018 r. - Work Packages, Urząd Miasta, Wydział Usług Ekosystemowych (Viikki Environment House, Viikinkaari 2a)

10.00-10.45 Powitanie - Projekt BEST jako projekt flagowy Regionu Morza Bałtyckiego

10.45-11.30 Myśl Przewodnia: Wydajne struktury i praktyczne doświadczenia w oczyszczaniu ścieków przemysłowych Peter Hartwig, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bremie

13.00-16.00 Zagospodarowanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych w regionie Morza Bałtyckiego Rozwój możliwości i wytyczne dla lepszego zarządzania i oczyszczania ścieków przemysłowych w BSR - prezentacje i warsztaty (WP 2, 3 i 5) Politechnika w Rydze, Uniwersytet Technologiczny w Tallinie, Fundacja Johna Nurminena, Estońskie Stowarzyszenie Wodociągów i Gdańska Fundacja Wody

16.30-18.00 Nowe rozwiązania dla lepszego zarządzania i oczyszczania ścieków przemysłowych: przypadki pilotażowe - prezentacje i dyskusja (WP 4) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Sp. z o.o. (Leszno), gmina Doruchów, spółka Põltsamaa Varahalduse, E- Piim Toothmine Ltd, Latvijas Piens LTD i MUE "Vodokanal" z miejscowości Gatchina

7 lutego 2018 r. - 8.30-9.30 Wycieczka studyjna: Helsiński Regionalny Urząd ds. Środowiska

9.30-11.30 Wzory współpracy między władzami, oczyszczalniami ścieków i przedsiębiorstwami przemysłowymi - prezentacje i warsztaty (WP 4) Urząd Helsiński ds. Środowiska, Urząd Miasta Helsinek, Fundacja im. Johna Nurminena, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

12.30-14.00 Wycieczka 1: Viikinmäki Oczyszczalnia ścieków

14.00-18.00 Wycieczka nr 2: Riihimäki Oczyszczalnia ścieków i firma mleczarska 

8 lutego 2018 r. - ZARZĄDZANIE Miasto Helsinki, Wydział Usług Ekosystemowych (Viikinkaari 2a)

9.00-11.30 Zarządzanie i sprawozdawczość Miasto Helsinki Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego Sanni Turunen, Ministerstwo Środowiska Finlandii

12.30-14.00 Zasady komunikacji i widoczności Miasto Helsinki

14.00 ZAMKNIĘCIE

14.00-15.00 Spotkanie grupy sterującej (dla członków SG)

 

: 1,618 views