Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami ze ścieków przemysłowych

Event's Image

20

lis 20–22, 2018

Lokalizacja:

Talin

Miejsce wydarzenia:

Talin

Sponsor:

Interreg Baltic Sea Region

W ramach projektu BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Wastewater Treatment) planowana jest kilkudniowa konferencja poświęcona substancjom priorytetowym w ściekach przemysłowych.

W niniejszym projekcie zrzeszającym 16 partnerów z 6 krajów zlewni M. Bałtyckiego testowanych jest 6 pilotażowych instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, między innymi zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.

Więcej na temat październikowej konferencji już wkrótce.

Projekt jest współfinansowany z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg 2014-2020 (Unia Europejska (Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR i Europejski Instrument Sąsiedztwa ENI) oraz przy wsparciu finansowym Federacji Rosyjskiej). Całkowity budżet projektu wynosi 3,6 mln euro (2,7 mln euro z EFRR, 131 000 euro ENI, 131 000 euro z Federacji Rosyjskiej).

: 1,140 views