Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

REC Polska nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

Luty 12, 2015

Kampinoskie Bagna w kwietniu, fot. B. Grzebulska

Miło nam poinformować, że REC Polska wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym zostali nominowani do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015. Nominacja została przyznana za prowadzony wspólne projekt „Kampinoskie Bagna” finansowany z Funduszu Life+ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu są również: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Projekt Kampinoskie Bagna ma na celu ochronę i renaturyzację siedlisk wilgotnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Planowane jest wybudowanie kilkudziesięciu niewielkich budowli ograniczających odpływ wody z terenu Puszczy Kampinoskiej i chroniących społeczności lokalne przed lokalnymi podtopieniami. Działania techniczne są szczegółowo planowane z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu opracowanego na podstawie lotniczego skaningu laserowego i różnorodnych badań terenowych. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.kampinoskiebagna.pl.
Polska Nagroda Innowacyjności przyznawana jest od 3 lat podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Jest to promocyjny program, który nagradza podmioty działające w sferze badawczo-rozwojowej, wykazujące się nowatorskimi koncepcjami. Inicjatorem Polskiej Nagrody Innowacyjności jest Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z biznesowymi dodatkami Gazety Wyborczej i Dziennika Gazeta Prawna. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas III Kongresu Przedsiębiorczości planowanego na wrzesień bieżącego roku.
Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki! 

List nominacyjny

: 1,394 views