Konferencja o niebezpiecznych substancjach chemicznych

REC Polska współorganizatorem konferencji o niebezpiecznych substancjach chemicznych

Listopad 30, 2012

Heidrun Fammler z BEF Łotwa otwiera kolejną część konferencji. Wokół stołu siedzą delegacje z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski a także goście z Finlandii, Szwecji i Niemiec.

Regionalne Centrum Ekologiczne Krajowe Biuro w Polsce było współorganizatorem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 28 i 29 listopada, w Rydze.  Poświęcona była ochronie środowiska Morza Bałtyckiego i funkcjonowaniu europejskiego systemu regulacji niebezpiecznych środków i substancji chemicznych. Konferencję, stanowiącą element cyklicznych spotkań w ramach Trzeciego Priorytetu Strategii Morza Bałtyckiego zorganizowała Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska (http://www.swedishepa.se/) i Bałtyckie Forum Ekologiczne z Łotwy (www.bef.lv) przy współpracy Polskiego Biura REC.

 

Uczestnicy reprezentowali instytucje administracji centralnej i regionalnej z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Obecni byli też goście z Finlandii, Szwecji i Niemiec. Podczas konferencji omówiono wdrażanie regulacji UE takich jak Dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED, d. IPPC), REACH, ramowa dyrektywa wodna, ramowa dyrektywa dot. strategii morskiej. Szczególny nacisk położony był na wzajemne zależności między tymi regulacjami. Uczestnicy przeprowadzili też dyskusje w grupach krajowych, poświęcone specyfice działania ww. mechanizmów w każdym kraju a także sposobom substytucji substancji niebezpiecznych w procesach przemysłowych.

Konrad Kosecki z Polskiego Biura REC prezentuje wyniki dyskusji o mechanizmach zarządzania niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w Polsce.

Polska delegacja podczas prezentacji. Na konferencji reprezentowane były: Ministerstwo Gospodarki, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, firma doradcza Eko-Net z Gdańska oraz Polskie Biuro REC.

: 1,301 views