BEST - najlepsze rozwiązania dla Bałtyku

Najnowszy projekt będzie dotyczył rosnących stężeń substancji organicznych w Morzu Bałtyckim

Lipiec 18, 2017

Nowa propozycja projektu złożona przez REC Polska do Interreg “Better Efficiency for Sewage Treatment in the Baltic Sea” - BEST (Lepsza efektywność oczyszczania ścieków na Morzu Bałtyckim  została przyjęta w podkategorii "Clear Waters" obszaru priorytetowego "Zasoby naturalne" dla regionu Morza Bałtyckiego (2.1).

 

Koncepcja projektu została opracowana przez eksperta REC Polska -  M. Brennka, we współpracy z głównym partnerem - City of Helsinki Environment Center i innymi partnerami, w tym Fundacją Johna Nurminena.

 

Wielu beneficjentów

 

Projekt BEST będzie korzystny dla środowiska dzięki konkretnym inwestycjom, powodując zmniejszenie obciążeń substancji organicznych i substancji niebezpiecznych. Ponadto od pięciu do dziesięciu polskich partnerów skorzysta bezpośrednio z pilotowych badań technicznych. Innymi pozytywnymi rezultatami projektu BEST są studia wykonalności inwestycji pilotażowych oraz dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą z innymi podmiotami w regionie Morza Bałtyckiego. Działania takie ułatwią dyskusję i współpracę między grupami docelowymi (np. przedsiębiorstwa, samorządy, służby związane z gospodarką wodno-ściekową  i lokalni decydenci) i na wielu poziomach (lokalnym, krajowym, międzynarodowym). Ponadto do programu projektu zostanie włączony  program szkoleniowy dotyczący znaczenia trwałego przetwarzania niebezpiecznych ścieków i rozwiązań dla oczyszczalni ścieków przemysłowych.

 

"Ten projekt daje nam wyjątkową okazję skoncentrowania się na ogromnym problemie środowiskowym w jak najbardziej efektywny sposób", powiedział Michal Brennek, projektant rozwiązań. "Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na naszej planecie, a zanieczyszczenia pochodzą z amunicji chemicznej z czasów II wojny światowej do nowoczesnych odpadów przemysłowych i rolniczych. Ogromne obniżenia stężeń składników odżywczych w krajach bałtyckich nastąpiły w wyniku upadku przemysłowego, a setki oczyszczalni ścieków zostały zbudowane w Polsce pod koniec lat 80. i wczesnych lat 90. w ramach porozumienia EcoConversion ze Szwecją, powodując gwałtowny spadek ładunków substancji organicznych dostarczonych do Bałtyku. Jednak od 2016 r. stężenia substancji organicznych powracają do poziomów, których nie mierzono od 25 lat ".

 

Wysoki poziom krajowy i międzynarodowy

 

Interreg Regionu Morza Bałtyckiego współfinansuje 25 projektów, a projekt BEST jest jednym z nominowanych projektów, które otrzymały status "projektu flagowego" w pierwszym etapie. Projekt wspiera również cele unijnej dyrektywy ramowej w sprawie wody w celu poprawy stanu wód lokalnych i Morza Bałtyckiego. Również polskie i fińskie ministerstwa środowiska, które są również koordynatorami obszaru polityki priorytetowej "NUTRI" SBSR UE, wspierają projekt BEST. W praktyce projekt BEST zapewni rozwiązania dla oczyszczania ścieków przemysłowych w oczyszczalniach komunalnych, zmniejszając w ten sposób obciążenia fosforem, azotem i innymi szkodliwymi substancjami w Morzu Bałtyckim.

 

Solidne partnerstwo

 

Szerokie partnerstwo w projekcie umożliwia transferowalność wyników projektów pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi grupami docelowymi. Partnerstwo obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa przemysłowe z kilku krajów, w tym Białorusi, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy i Polski. W układzie partnerskim są również stowarzyszenia narzędzi wodnych z regionu Morza Bałtyckiego, partnerzy komunalni (Helsinki, Warszawa), Gdańska Fundacja Wody oraz Stowarzyszenie Miast Morza Bałtyckiego i Gmin. Dodatkowe wsparcie pochodzi od Helcom i samorządów lokalnych. Reasumując projekt BEST będzie praktycznym narzędziem do realizacji celów Helcom.

: 3,712 views