Rozpoczynamy projekt „Karpaty Łączą”

Luty 28, 2012

14 lutego rozpoczęliśmy oficjalnie na Podhalu projekt „Karpaty Łączą”. W ramach tego projektu REC wspólnie ze spółdzielnią „Gazdowie” będzie działał na rzecz przywrócenia w polskich Karpatach wypasu owiec, który zapobiegać będzie powszechnemu w ostatnich latach zjawisku zarastani łąk i hal, a tym samym zanikowi cennych siedlisk przyrodniczych np. górskich muraw bliźniczkowych, łąk kotelnicowych czy łąk mieczykowo-mietlicowych. W ramach czteroletniego projektu planowany jest zakup ponad 700 owiec, budowa i remonty kilkunastu bacówek, koszorów i wodopojów. Planowane są także tradycyjne góralskie redyki, konferencje międzynarodowe i kilkadziesiąt spotkań promujących pasterstwo. Działania te przyczynią się nie tylko do ochrony przyrody ale także do zachowania wołoskich tradycji pasterskich oraz do budowania lokalnych wspólnot, które wspólnie gospodarując będą czerpały zyski z działań na rzecz ochrony przyrody. Projekt finansowany jest z Funduszu Norweskiego, głównym beneficjentem jest UNEP/GRID Warszawa.

: 1,325 views