Symulacje przepływu wody w Kampinoskiem Parku Narodowym - Dolna Łasica

Wyniki badań symulacyjnych przepływu wód na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego - Dolna Łasica

Sierpień 18, 2017

Kadr z filmu symulacji przepływu na Obszarze Oddziaływania Dolna Łasica (zachodnia część KPN)

Wyniki symulacji dla roku suchego na Obszarze Oddziaływania Dolna Łasica (na przykładzie roku 2009)

Wariant 1: Bez piętrzenia na jazie - stan obecny

 

 

 

Wariant 2: Bez piętrzenia na jazie - po wykonaniu działań hydrotechnicznych

 

 

 

Wariant 3: Z piętrzeniem na jazie - stan obecny

 

 

 

Wariant 4: Z piętrzeniem na jazie - po wykonaniu działań hydrotechnicznych

 

 

Wyniki symulacji dla roku średniego na Obszarze Oddziaływania Dolna Łasica (na przykładzie roku 2011)

Wariant 1: Bez piętrzenia na jazie - stan obecny

 

 

 

Wariant 2: Bez piętrzenia na jazie - po wykonaniu działań hydrotechnicznych

 

 

 

Wariant 3: Z piętrzeniem na jazie - stan obecny

 

 

 

Wariant 4: Z piętrzeniem na jazie - po wykonaniu działań hydrotechnicznych

 

 

 

: 1,338 views