REC Polska poszukuje pracownika - ekspert ds. administracji i finansów

Marzec 09, 2018 | autor Michał Miazga

REC Polska to organizacja pozarządowa, która od 1992 roku prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Działania te dotyczą głównie ochrony siedlisk przyrodniczych, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej, zrównoważonego transportu i poprawy czystości rzek. Współpracujemy blisko z samorządami, administracją rządową, służbami ochrony środowiska oraz organizacjami ekologicznymi. REC Polska jest częścią międzynarodowej struktury REC - Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, dzięki czemu realizowane są liczne międzynarodowe działania, w tym na zlecenie poszczególnych rządów, Unii Europejskiej i innych podmiotów międzynarodowych. REC Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji dużych projektów finansowanych z różnorodnych środków europejskich (LIFE+, Fundusze Norweskie, Fundusz Szwajcarski itp). 


Opis stanowiska

REC Polska poszukuje eksperta ds. administracji i finansów. Głównym zadaniem pracownika będzie zapewnienie wsparcia administracyjnego dla działań REC Polska. W ramach swoich działań osoba ta będzie prowadziła bieżącą administrację REC Polska oraz będzie wspierała zespół REC w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Ekspert będzie ściśle współpracował z zewnętrzną firmą księgową, REC na Węgrzech (fundator REC Polska), darczyńcami, klientami i innymi partnerami.
Proponowane stanowisko daje możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie prowadzenia administracji i finansów w organizacji o zasięgu międzynarodowym.

Szczególne obowiązki

• Prowadzenie bieżącej administracji REC Polska
• Zapewnienie wsparcia dyrektorowi REC we wszystkich kwestiach finansowych i administracyjnych
• Zapewnienie zgodności prowadzonej dokumentacji z wytycznymi darczyńców
• Monitorowanie realizacji budżetu REC Polska
• Przygotowanie raportów finansowych dla poszczególnych projektów
• Przygotowanie i korekta budżetu projektów
• Współpraca z audytorami
• Zapewnienie innego wsparcia w działaniach REC Polska

 

Wymagania

•Wykształcenie wyższe
•Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji i finansów
•Doświadczenie w przygotowywaniu raportów finansowych do projektów
•Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie
•Doskonałe zdolności organizacyjne
•Umiejętność pracy zarówno w zespole jak i indywidualnie
•Zdolność do elastycznej pracy i dotrzymywania napiętych terminów
•Dodatkowymi atutami będą: wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, doświadczenie z pracy w organizacjach pozarządowych, doświadczenie w zakresie księgowości oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich.

 

Dokumenty i terminy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w języku angielskim na adres Poland@rec.org

Termin składania aplikacji upływa 23 marca 2018 roku

 

Dane osobowe

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez REc Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest REC Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24 lok. 36. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

: 362 views