REC Polska poszukuje pracownika - ekspert ds. edukacji i komunikacji

Marzec 09, 2018 | autor Michał Miazga

REC Polska to organizacja pozarządowa, która od 1992 roku prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Działania te dotyczą głównie ochrony siedlisk przyrodniczych, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej, zrównoważonego transportu i poprawy czystości rzek. Współpracujemy blisko z samorządami, administracją rządową, służbami ochrony środowiska oraz organizacjami ekologicznymi. REC Polska jest częścią międzynarodowej struktury REC - Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, dzięki czemu realizowane są liczne międzynarodowe działania, w tym na zlecenie poszczególnych rządów, Unii Europejskiej i innych podmiotów międzynarodowych. REC Polska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji dużych projektów finansowanych z różnorodnych środków europejskich (LIFE+, Fundusze Norweskie, Fundusz Szwajcarski itp). 


Opis stanowiska

REC Polska poszukuje eksperta ds. edukacji i komunikacji, którego zadaniem będzie udział w przygotowywaniu i realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska. W ramach swoich działań ekspert bedzie zajmował się między innymi edukacją ekologiczną uczniów i dorosłych, podnoszeniem świadomości ekologicznej, tworzeniem publikacji, promocją w internecie i mediach społecznosciowych, oraz współpracą z mediami. Ekspert będzie także utrzymywał relacje z klientami, darczyńcami, beneficjentami i innymi partnerami zewnętrznymi.

Proponowane stanowisko daje możliwość zdobycia doświadczenia w działaniach na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Szczególne obowiązki

• Planowanie i realizacja działań edukacyjnych i komunikacyjnych REC Polska
• Organizacja i prowadzenie warsztatów, otwartych spotkań, konferencji prasowych i innych wydarzeń
• Przygotowanie publikacji
• Promocja w internecie i mediach społecznościowych
• Współpraca z mediami
• Przygotowywanie projektów
• Udział w innych działaniach REC Polska

 

Wymagania

• Ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji ekologicznej, współpracy z mediami, promocji, prowadzenia szkoleń itp
• Doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczanu projektów
• Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
• Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
• Doskonałe umiejętności organizacyjne i interpersonalne
• Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy i samochodu oraz znajomość języka rosyjskiego

 

Dokumenty i terminy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w języku angielskim na adres Poland@rec.org

Termin składania aplikacji upływa 23 marca 2018 roku

 

Dane osobowe

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez REc Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest REC Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24 lok. 36. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

: 984 views