Program budowania potencjału w zakresie zagadnień środowiskowych - Promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego

Program budowania potencjału w zakresie zagadnień środowiskowych

Grudzień 07, 2018

W dniach 1-3 grudnia 2018 w Rustawi (Gruzji) ekspertka REC Polska - Barbara Grzebulska (edukacja ekologiczna i bioróżnorodność) oraz Jiří Dlouhý - kierownik Wydziału Edukacji o Środowisku w Centrum Środowiskowm Uniwersytetu Karola w Pradze przeprowadzili szkolenie i interaktywne warsztaty dla aktywistów regionu Dolnej Kartli (południowo wschodnia Gruzja).

Szkolenie, organizowane przez Youth Center for Civil Development w ramach projektu pn. "Program budowania potencjału w zakresie zagadnień środowiskowych - Promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego" finansowanego przez Fundusz Wyszechradzki było jednym z serii zaplanowanych warsztatów.

Tematyka tego trzydniowego szkolenia objęła takie zagadnienia jak: 

  • polityka środowiskowa,
  • bioróżnorodność,
  • gospodarka wodna - studia przypadków, praca grupowa, warsztaty motywacyjne, 
  • gospodarka odpadami,
  • renaturalizacja mokradeł,
  • gospodarka przestrzenna,
  • zmiany klimatu.

Celem intensywnych szkoleń dla lokalnych zielonych aktywistów z 7 gmin regionu Kvemo Kartli było zwiększenie konkurencyjności i świadomości problemów środowiskowych, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, wyczerpywanie zasobów naturalnych, usuwanie odpadów, niekontrolowany rozwój miast, problemy zdrowia publicznego. Uczestnicy mieli okazję zwiększyć wiedzę na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem. Wydarzenie było okazją do nabycia praktycznych umiejętności, takich jak negocjacje i tworzenie sieci kontaktów. Do końca projektu uczestnicy sami przeprowadzą warsztaty na poziomie lokalnym korzystając z umiejętności i wiedzy zgromadzonych w Rustavi.

: 2,150 views