Wsparcie dla XLV Olimpiady Geograficznej w Krasnymstawie

REC Polska przekazał publikacje dot. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej dla uczestników olimpiady

Luty 11, 2019 | autor Barbara Grzebulska

Komitet okręgowy Olimpiady GeograficznejPowiązane dokumenty

W dniach 9-10 lutego 2019 r. w I LO w Krasnymstawie im. Władysława Jagiełły miał miejsce etap okręgowy XLV Olimipady Geograficznej. REC Polska wsparł organizatorów - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS przekazując swoje publikacje.

Miejsce, w którym zawody te odbywały się było szczególnie inspirujące dla młodych geografów, to Skierbieszowski Park Krajobrazowego, bogaty w falisto-pagórkowatą rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów lessowych.

: 1,987 views