Projekt BEST: Warsztaty o zarządzaniu ściekami z produkcji żywności i nabiału

Kwiecień 23, 2019

Podczas warsztatów omawiane były również przykłady i dobre praktyki z Polski. Tu: z przetwórstwa mlecznego.


2 – 4 kwietnia 2019, Ryga, Łotwa

Czwarte międzynarodowe warsztaty projektu BEST, które odbyły się w Rydze, na Łotwie, dotyczyły zarządzania ściekami przemysłowymi w basenie Morza Bałtyckiego. Uczestnicy wysłuchali prezentacji ekspertów na temat obecnej sytuacji, prawodawstwa, dobrych praktyk i wciąż istniejących wąskich gardeł w tej dziedzinie. Szczególny nacisk położono na przemysł spożywczy i mleczarski, a prelegenci przedstawili bardzo interesujące przykładu nowych inwestycji, jak i ugruntowanych metod podczyszczania ścieków przemysłowych oraz współpracy między przemysłem, a lokalnymi oczyszczalniami.

Program warsztatów 

Materiały i prezentacje

 

Projekt jest współfinansowany z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg 2014-2020 (Unia Europejska (Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR i Europejski Instrument Sąsiedztwa ENI) oraz przy wsparciu finansowym Federacji Rosyjskiej). Całkowity budżet projektu wynosi 3,6 mln euro (2,7 mln euro z EFRR, 131 000 euro ENI, 131 000 euro z Federacji Rosyjskiej).

: 1,846 views