Co sami możemy zrobić dla Wisły?

Wrzesień 09, 2019 | autor : REC Polska

Rzut okiem na lewobrzeżną część Warszawy. Dnia 28 sierpnia i 29 sierpnia awarii uległy kolektory ściekowe prowadzące ścieki komunalne z 8 dzielnic Warszawy. W tej chwili nadal czekamy na kolektor tymczasowy (na moście pontonowym). Tymczasem trwa awaryjny zrzut ścieków z lewego brzegu do Wisły

Przede wszystkim, jeśli już tylko kilka dni dzieli nas od uruchomienia rurociągu zapasowego, to mieszkańcy lewobrzeżnej Warszawy powinni:

  • wstrzymać się do tego czasu z praniem i myciem samochodów. Czy na pewno musimy uprać firany i zasłony akurat w pierwszej połowie września?   

Warto też bardziej restrykcyjnie podchodzić do tego, co wrzucamy do muszli klozetowej. Nawyki, które skorygujemy teraz, warto ugruntować. W oczyszczalni „Czajka” znajduje się Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.[1] Działająca na zasadzie spalarni instalacja, powstała aby uporać się z odpadami stałymi wyławianymi na początku procesu oczyszczania ścieków. Pozwala zmniejszyć ponad 10-krotnie ilość produkowanych odpadów. A trafia ich do Czajki nie mało, bo aż 200 tysięcy ton rocznie - dzienna ilość odpadów stałych to aż 273 tony. Ze spalania osadów ściekowych oczyszczalnia „Czajka” wytwarza energię (1.96 MW ze spalania osadów), a także biogaz, który także pożytkowany jest w celach energetycznych na miejscu (5,66 MW ze spalania biogazu).

Kiedy uświadomimy sobie skalę wielkości odpadów trafiających do kanalizacji, łatwiej nam będzie podjąć decyzje o ograniczeniach. Dlatego:

  • nie wrzucajmy do muszli klozetowych: wacików, patyczków do uszu, podpasek, tamponów i żadnych innych środków higienicznych.

Nie można wyrzucać do WC także nici dentystycznych i plastrów opatrunkowych, które są chyba najczęściej źle wyrzucanym odpadem łazienkowym. Składają się prawie całkowicie z tworzyw sztucznych, więc ich rozkład jest w zasadzie niemożliwy. Stanowią ponadto zagrożenie dla ptaków.

  • nie wyrzucajmy do toalet także filtrów papierosowych.

Toksyczne związki, będące składnikami papierosów i filtrów, zatruwają wody gruntowe oraz faunę i florę. Jeden filtr papierosa (zawierający: rakotwórczy benzo(a)piren, arszenik, nikotynę, metale ciężkie) zatruwa całkowicie życie biologiczne w1 litrze wody.[2]

  • nie powinniśmy absolutnie wyrzucać i wylewać żadnych leków do muszli klozetowej

Kolejnym problemem, który wrzucamy nieszczęśliwie do WC, a oczyszczalnie ścieków sobie z nim bardzo słabo radzą, są leki. . Leki w świetle prawa, co ma też logiczne i pro środowiskowe uzasadnienie, powinny być wyrzucane wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych: w gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub w aptekach - do specjalnych pojemników.

Prawie wszystkie leki zawierają substancje nazywane problemowymi w świetle oczyszczania ścieków. Większość leków łatwo się rozpuszcza w wodzie, taka jest zasada ich działania w organizmie. Prowadzi to często do trudnych do przewidzenia przemian biochemicznych. Zagrożenie zawsze jest większe, jeśli do środowiska kierowana jest większa porcja takiego samego leku. Najsilniej zagrożone są ekosystemy wodne, przede wszystkim wody stojące jak stawy i jeziora oraz wody glebowe, gdzie lokalne stężenie niektórych substancji może być wysokie. 

Substancje aktywne leków w większości rozkładają się długo w środowisku. Zatem wyrzucony lek nie poddany przemianom w organizmie jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny, niż jego resztki wydalone i rozproszone przez organizm.[3]

  • Nie powinniśmy wrzucać do muszli klozetowych także resztek żywności, tłuszczów, olejów, resztek budowlanych (tynk, gips, farby), tekstyliów oraz ...żwirku dla kotów.

Wszystkie te substancje zapychają rury kanalizacyjne. Kolmatując (zasklepiając się), tworzą trudne do usunięcia bryły stałe i zmniejszają światło rury przesyłowej.

 

Pamiętajmy, że wszystko co wpływa do rzek, płynie dalej do Morza Bałtyckiego. Od 2017 roku REC Polska bierze udział w projekcie o nazwie BEST - (ang. Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). Zajmujemy się w nim poprawa efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych, choć nie zapominamy też o ściekach komunalnych, które zwykle zawierają w sobie część ścieków przemysłowych. Z doświadczeń projektowych wynika, że awarie się zdarzają nawet w najnowocześniejszej infrastrukturze. Jednak z najważniejszych działań zapobiegawczych i naprawczych awarii trzeba wymienić - dobrą współpracę.
 

 

: 1,449 views