BUMP: Tworzenie Planów Mobilności Miejskiej

Boosting Urban Mobility Plans: Integrating Health Priorities into Planning (BUMP)

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

Trieste AREA Science Park Consortium

Całkowita wartość projektu

EUR 143,048

Date

Kwiecień 2013 – Kwiecień 2016

Kraje - beneficjenci

Bulgaria | Czech Republic | Germany | Hungary | Italy | Poland | Romania | Spain | United Kingdom

Liczba personelu

12

Projekt BUMP dostarczył planistom miejskim oraz urzędnikom ds. Ochrony środowiska i technicznych władzach wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania zrównoważonym transportem na obszarach miejskich i podmiejskich. Projekt został wdrożony w dziewięciu krajach europejskich, które mają bardzo różnorodne przepisy dotyczące gospodarki przestrzennej.

Potrzeby takie jak: mobilność w miastach, zużycie energii, zanieczyszczenie, jakość środowiska miejskiego i skuteczność istniejącego transportu zarówno dla pasażerów, jak i towarów znacznie różnią się między krajami docelowymi. Jednakże zmniejszanie zużycia energii związane z transportem i promowanie zintegrowanej polityki transportu miejskiego to wspólne wyzwania, którym należy stawić czoła na szczeblu europejskim.

Projekt BUMP był kontynuacją projektu PATRES - Szkolenia i coaching administracji publicznej w zakresie systemów energii odnawialnej.