Analiza strumieni wykorzystania odpadów i potencjał przemysłowej symbiozy w celu promowania odpadów jako zasobów dla przemysłu UE

Analysis of Certain Waste Streams and the Potential of Industrial Symbiosis to Promote Waste as a Resource for EU Industry

Źródło finansowania

European Commission

Nazwa klienta/donatora

DG Enterprise and Industry

Całkowita wartość projektu

EUR 235,275

Date

Październik 2013 – Kwiecień 2015

Kraje - beneficjenci

EU28

Liczba personelu

3

Na poziomie międzynarodowym pojęcie gospodarki cyrkularnej stało się dobrze znane jako część inicjatyw na rzecz budowy trwałych modeli produkcji i konsumpcji. Kluczowym składnikiem jest tworzenie wartości przy użyciu tych samych lub mniejszych ilości zasobów. Zwiększenie świadomości potencjału gospodarki cyrkularnej i nowych modeli biznesowych mogłoby stworzyć nowe możliwości rynkowe. Efektywne wykorzystanie zasobów ("robi więcej za mniej"), pozwala na przekształcanie odpadów w zasoby dla różnych gałęzi przemysłu i tworzenie możliwości rozwoju bardziej konkurencyjnych sektorów przemysłu wytwórczego.