REC Polska

REC Polska

REC Polska jest organizacją, która prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce od 1992 roku. W ostatnich latach działania te dotyczą głównie ochrony górskich siedlisk nieleśnych, ochrony mokradeł, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. REC Polska zatrudnia 6 osób.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji dużych projektów finansowanych z różnorodnych środków europejskich (LIFE+, Fundusze Norweskie, Fundusz Szwajcarski itp).