Ocena obecnej sytuacji oczyszczania ścieków przemysłowych w regionie M. Bałtyckiego

Miej wpływ na kierunek zmian i wypełnij ankietę na temat obecnej sytuacji oczyszczania ścieków przemysłowych

Grudzień 11, 2018 | autor Barbara Grzebulska

Jednym z głównych aktualnie realizowanych działań w ramach projektu BEST, jest opracowanie spójnego opisu obecnej sytuacji w oczyszczaniu ścieków przemysłowych wprowadzanych do miejskich oczyszczalni ścieków w zlewni Morza Bałtyckiego. Tego typu zestawienia aktualnie nie istnieją, a dane i informacje są nie są gromadzone ani prezentowane w formie porównawczej między krajami. Dlatego aktualnie REC Polska poszukuje ekspertów do wypełnienia ankiety dotyczącej sytuacji prawnej gospodarki ściekowej w Polsce. Zainteresowanych czytelników strony REC Polska zaprasza do kontaktu i do wypełnienia ankiety

Projekt jest współfinansowany z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg 2014-2020 (Unia Europejska (Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR i Europejski Instrument Sąsiedztwa ENI) oraz przy wsparciu finansowym Federacji Rosyjskiej). Całkowity budżet projektu wynosi 3,6 mln euro (2,7 mln euro z EFRR, 131 000 euro ENI, 131 000 euro z Federacji Rosyjskiej).

: 2,861 views