Zakończenia prac hydrotechnicznych w projekcie Kampinoskie Bagna

Styczeń 05, 2019 | autor Paulina Dzierża

Jeden z progów piętrzących znajdujący się na rowach melioracji szczegółowej na terenie Obszaru Oddziaływania Dolna Łasica (zachodnia część Kampinoskiego Parku Narodowego)


Na obszarach oddziaływania Dolna Łasica i Kanał Zaborowski zakończyły się odbiory ostateczne prac hydrotechnicznych w projekcie Kampinoskie Bagna. Są to między innymi:  dwa przetamowania ziemne, siedem progów piętrzących i dziewięć brodów z funkcją piętrzenia. Umocniono wloty i wyloty dwóch przepustów oraz przebudowano 16 rowów melioracyjnych uchodzących do Łasicy poprzez budowę przy ich ujściu przepustów z tzw. klapami zwrotnymi, powstrzymującymi odpływ wody z mokradeł. Wykonano także uzupełnienia odsypów brzegów kanału. Prace zostały odebrane pod względem formalnym i są objęte pięcioletnią gwarancją. Są to ostatnie prace terenowe realizowane w ramach projektu Kampinoskie Bagna.

Obszar oddziaływania zrealizowanych prac obejmuje grunty znajdujące się w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego, w tym działki wykupione podczas realizacji projektu.

: 2,538 views