Błękitny Pakiet: Szkolny program edukacji klimatycznej i energetycznej

Blue Pack

Źródło finansowania

Poland

Nazwa klienta/donatora

Polish National Fund for Environmental Protection

Całkowita wartość projektu

EUR 117,649

Date

Styczeń 2011 – Październik 2014

Kraje - beneficjenci

Poland

Liczba personelu

3

Zainspirowani sukcesem flagowego narzędzia REC - Zielonego Pakietu, REC Polska opracowała Pakiet Błękitny, w celu uzupełnienia informacji o powiązaniach między zmianami klimatycznymi, gospodarką i społeczeństwem w programie edukacji ekologicznej. Projekt oparł się na doświadczeniach z projektów: Kioto w domu oraz Klasy z Klimatem, podczas których przeszkolono blisko 1000 nauczycieli i 30 000 uczniów w tematyce ochrony klimatu.

Tematyka „Błękitnego Pakietu” wpisuje się w najważniejsze cele strategiczne Unii Europejskiej i Polski dotyczące ograniczenia zmian klimatycznych (cel 20/20/20) oraz priorytety polskiej prezydencji w UE (bezpieczeństwo energetyczne).

Opracowanie „Błękitnego Pakietu” w Polsce umożliwia opracowanie podobnych materiałów w innych krajach europejskich. Pozwoli to na multiplikacje efektów projektu i przekazanie polskich doświadczeń innym krajom.

   

W ramach Błekitnego Pakietu zrealizowano serię 6 szkoleń dla trenerów oraz w sposób kaskadowy 100 szkoleń dla nauczycieli. Każdy z nauczycieli otrzyma Błękitny Pakiet zawierający: 2 poradniki metodyczne, grę karcianą "Dylematy", strategiczną grę symulacyjno - menedżerską (połączenie gry komputerowej i planszowej) "Błękitny Symulator", Błękitne DVD zawierające filmy i materiały multimedialne. Wszystkie materiały zostały wyprodukowane przy użyciu papieru pochodzącego z recyklingu.

  • Opracowanie i produkcja materiałów edukacyjnych (1500 pakietów)
  • Organizacja sześciu seminariów szkoleniowych dla trenerów nauczycieli
  • Organizacja 100 warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli
  • Wprowadzenie Błękitnego Pakietu w szkołach
  • Szkolenia
  • Budowanie potencjału
  • Rozwój materiałów edukacyjnych

Powiązane publikacje