Błękitny Pakiet. Klimat - energia - zmiany klimatu

Błękitny Pakiet. Klimat - energia - zmiany klimatu

Gra Dylematy oraz Instrukcja obsługi Gry Dylematy

kwiecień 2014 | Druk | Broszura

Aby w pełni zrozumieć złożone problemy ochrony klimatu i strategii energetycznej oraz ich wzajemne powiązania , autorzy „Błękitnego Pakietu” postawili w niniejszym podręczniku na innowacyjne metody nauczania przy wykorzystaniu nowych mediów oraz na metody menedżerskich gier symulacyjnych po to, aby nauczyć, JAK MYŚLEĆ o złożonych problemach, a nie CO MYŚLEĆ. Aby pokonać ogromne wyzwanie cywilizacyjne, jakim jest zmiana źródeł energii oraz ochrona klimatu, należy jak najszerzej rozwinąć UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA OGRANICZONYMI ZASOBAMI oraz UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA DŁUGOFALOWYCH (często niepopularnych) DECYZJI I TWORZENIA STRATEGII. Tym dwóm ostatnim zagadnieniom poświęcony jest osobny podręcznik oraz pierwsza w Polsce tak złożona, menedżerska gra symulacyjna, jednak przewijają się one przez wszystkie scenariusze edukacyjne.

Wydania/Wersje językowe