Narzędzia

Air Pack

Pakiet Air Pack jest zestawem narzędzi, którego celem jest pomoc nauczycielom w przygotowywaniu i przeprowadzeniu lekcji o problemach dotyczących jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń w szkołach. Zestaw narzędzi oparty jest na wynikach dwóch etapów inicjatywy SEARCH (środowisko szkolne i zdrowie układu oddechowego dzieci).

Trzecia faza inicjatywy SEARCH (środowisko szkolne i zdrowie układu oddechowego dzieci) koncentrowała się na podnoszeniu świadomości zdrowotnej w zakresie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń szkolnych w krajach docelowych, w których istnieją praktyczne zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem w pomieszczeniach. Pakiet edukacyjny Air Pack przekłada zalecenia SEARCH na przyjazny dla użytkownika format dla nauczycieli. Pilotażowy Air Pack został rozpowszechniony w celu testowania we Włoszech i Albanii. W ramach Pakietu Lotniczego Włoskie Ministerstwo Środowiska, Lądów i Morza oraz REC będą w znacznym stopniu przyczyniały się do zdrowia, środowiska i edukacji.

Narzędzia dla rentowności organizacyjnej

Zestaw narzędzi opracowany w ramach programu "Wspieranie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Środowiska w Europie Południowo-Wschodniej" (SECTOR), pozwala oceniać wyniki organizacyjne i zwiększać możliwości.

Pierwszy zestaw narzędzi został opracowany na podstawie oceny stanu ekologicznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W połowie 2006 r. Zespół zaczął opracowywać zestaw narzędzi w kraju pilotażowym w Chorwacji, a następnie zestaw został został wyprodukowany w języku angielskim i czterech innych językach lokalnych.

W ramach programu SEKTOR na Białorusi i Mołdawii zestaw narzędzi został przetłumaczony na język rumuński i białoruski oraz został dostosowany pod wieloma aspektami do organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach.

Narzędzie badawcze do wskaźników nisko-węglowe

Ten internetowy zasób, opracowany w ramach projektu "Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju" (RSC) to narzędziem dla zainteresowanych stron z regionów europejskich, które muszą pracować ze wskaźnikami niskowęglowymi w procesie tworzenia polityki.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju lub inne wskaźniki środowiskowe są narzędziami umożliwiającymi wizualizację zmian w złożonych systemach poprzez wyrażanie ich w formie numerycznej. Wskaźniki odgrywają kluczową rolę w śledzeniu postępów w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, w tym coraz pilniejszym dotyczącym niskoemisyjnej przyszłości.

Narzędzie REC do monitoringu transportu

W zmotoryzowanej Europie wysiłki promujące aktywne formy przemieszczania się są ograniczone do nieskutecznych kampanii ad hoc. Pracodawcy muszą także zdać sobie sprawę z potencjalnych korzyści zarówno dla swoich pracowników, jak i redukcji kosztów ogólnych dzięki zmianom zwyczajów dojazdów. Po wstępnym badaniu w 2014 r opracowano plan konsultacji dotyczący planu mobilności przedsiębiorstwa.

Jednym z działań było wprowadzenie inteligentnego narzędzia monitoringu podróży, które dostarcza danych na temat codziennych wzorców mobilności pracowników. Za pomocą algorytmu REC analizuje i przedstawia corocznie przegląd stanu środowiska, zdrowia a także wyniki finansowe, które są następnie graficznie raportowane zarówno pod względem oszczędności paliwa, emisji dwutlenku węgla, a także spalania kalorii. Menedżer ds. Mobilności REC Jerome Simpson (jsimpson@rec.org) corocznie ocenia, czy środki dotyczące mobilności przyczyniły się do pozytywnych zmian.

Narzędzie to jest pilotowane w REC, aby ostatecznie dzielić się nim przez warsztaty na temat zrównoważonej mobilności. 

Streetsmarts

Materiały edukacyjne dla szkół średnich, przedstawiające główne wyzwania miejskie w Europie i angażujące w aktywne poszukiwanie rozwiązań.

Materiały Streetsmart są dostosowane do pracy z uczniami w wieku:16 - 18 lat. Podejmują tematy: zrównoważonej dostawy żywności, efektywności energetycznej, zielonego transportu, starzejącego się społeczeństwa, zmian klimatu, przestrzeni miejskiej; i wykluczenia społecznego. Każda część zawiera zabawne, multidyscyplinarne ćwiczenia do przeprowadzenia w klasie wraz z instrukcjami i pomysłami na inicjatywy kierowane przez uczniów, opcjonalne dodatkowe zadania i zasoby do dalszej eksploracji. Specjalnie akcentuje się pracę grupową i naukę współpracy.

Zielone Kroki

Zielone Kroki zawierają cenne informacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wychowawców, studentów i rodzin. Głównym celem tego narzędzia jest podnoszenie świadomości na temat: zrównoważonego stylu życia, praw obywateli w kontekście ochrony środowiska oraz zmian w codziennym życiu, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

Materiały edukacyjne, dostosowane do indywidualnych krajów, podzielone są na cztery sekcje: wirtualna trasa wokół miejsc codziennie odwiedzanych; 25-30 tematów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem; około 50 arkuszy informacyjnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych i grupowych; oraz encyklopedię z informacjami o gatunkach wspólnych dla Europy. Ponadto użytkownicy mogą ocenić swój poziom świadomości w kwestiach dotyczących środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez grę interaktywną lub ukończenie kwestionariusza.

Zielony Pakiet

Zielony Pakiet to multimedialny zestaw do edukacji ekologicznej przeznaczony do nauczania dzieci w wieku 11 - 15 lat dotyczący ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Inspirowany procesem politycznym "Środowisko dla Europy", w 2000 r. REC uruchomił program na rzecz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD), sponsorowany przez Toyota. Obejmował opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego multimedialnego zestawu edukacyjnego "Zielony Pakiet" dla nauczycieli szkół i ich studentów z Europy Środkowej i Wschodniej.

Zielony Pakiet zawiera wiele materiałów edukacyjnych, takich jak podręcznik nauczyciela z planami lekcji i arkuszami informacyjnymi dla uczniów, zbiór klipów filmowych, interaktywną płytę CD z obszernymi informacjami na tematy związane z ochroną środowiska i grą "Dylematy".

Każda edycja językowa jest dostosowana do konkretnego kraju w aspektach środowiska naturalnego, z krajowymi i regionalnymi informacjami uzupełniającymi podstawowy materiał. Zielony Pakiet jest rozwijany we wszystkich krajach będących beneficjentami projektu we współpracy z firmami, rządem, organizacjami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. Wielu darczyńców międzynarodowych, rządowych, biznesowych i prywatnych społeczności popiera Zielony Pakiet.

Zielony Pakiet Junior

Ta wersja narzędzia Zielonego Pakietu zapewnia nauczycielom dzieci w wieku od 7 do 10 lat proste, dostępne materiały, które mogą być wykorzystane do wyjaśnienia pojęcia zrównoważonego rozwoju.