Projekty
 
Karpaty łączą
styczeń 2011 - grudzień 2015

Stosownie do zapisów Konwencji Karpackiej i jej kompleksowego podejścia zakładającego zintegrowane planowanie i gospodarowanie zasobami oraz...

mobile2020
maj 2011 - maj 2015

W ramach projektu mobile2020 REC i inne organizacje partnerskie współpracują z samorządami wybranych miast i miasteczek naszego regionu a także... 
Błękitny Pakiet
styczeń 2012 - wrzesień 2014

W ramach Błekitnego Pakietu zrealizujemy serię 6 szkoleń dla trenerów oraz w sposób kaskadowy 100 szkoleń dla nauczycieli. Każdy z nauczycieli otrzyma Błękitny Pakiet zawierający:...


 
Klasa z Klimatem
styczeń 2011 - czerwiec 2012

Klasa z Klimatem to innowacyjny, oparty o narzędzia internetowe program edukacji o efektywności energetycznej i zmianach klimatu. Po sukcesie programu Kioto w Domu, ponownie, staramy się...


 
INTENSE
październik 2008 - wrzesień 2011

Projekt INTENSE –„Od Estonii do Chorwacji: Inteligentne środki oszczędzania energii w budownictwie mieszkaniowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” dotyczył promowania i...